Szkoła Misyjna
Nauka - informacje
Relacja z ostatniego
wyjazdu
Szkoła Misyjna im. Pawła Apostoła
E-Mail: biuro@szkola-misyjna.org
 
Foto relacja z ostatniego wyjazdu
im. Pawła Apostoła

Dziękujemy za modlitwę za nasz wyjazd do Gagauzji. Pan Bóg wspaniale działał i otwierał drzwi przed nami, o których nawet nie pomyśleliśmy. Doświadczyliśmy więc wyraźnie prawdy: "Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze."


Chyba jednak największe wrażenie w wiosce zrobiła 82-letnia kobieta, która pozwoliła nam wejść do jej domu-śmietnika i zrobić porządek! Jej sąsiedzi przychodzili i pytali, czy to prawda! Nawet Primar (wójt) był zdziwiony i pytał czy to prawda! Ona nikogo wcześniej nawet nie chciała wpuścić do siebie. A wpuściła nas chyba ze względu na to, że wyrwaliśmy jej bolącego zęba! :-) Na zdjęciu Maria i Andrzej, którzy podjęli się wyrwać tego zęba. A p. Marinka przyszła później do nas na pożegnalną kolację. Modliliśmy się z nią i o nią, aby Bóg dał jej łaskę wiary.


Z kolei u 80-letniego Grigorija wymienialiśmy dach, bo przeciekał. Po  4 dniach ciężkiej pracy naszej ekipy - zadowolony Grigorij przyszedł do nas z Biblią, zaczął zadawać głębokie duchowe pytania i uważnie słuchał odpowiedzi. Ciągle też powtarzał: "Działacie dokładnie, jak jest napisane w Biblii!." Na zdjęciu Jarek (nasz mistrz budowlany), Grigorij oraz Grzegorz i Daniel - pomocnicy Jarka.


Mógłbym jeszcze dużo opowiadać o Łazarzu - któremu pomagaliśmy przy zbiorze kukurydzy; o Fiodorze - którą Bóg uzdrowił psychicznie; o Sidorze, Nikołaju, i innych. Bóg dał nam możliwość i łaskę pomóc im.


Napiszę za to, że mieliśmy też dużo zajęć z dziećmi. Była możliwość nauki o Jezusie   w szkole! Prowadziliśmy  2 godziny zajęć  z dziećmi z 4 i 5 klasy. Potem spędziliśmy trochę czasu z dyrektorką szkoły. Modliliśmy się o poznanie Jezusa dla niej i jej synów z rodzinami.


Bóg zaaranżował też spotkanie z Baszkanem Gagauzji - Michaiłem Makariewiczem! Bóg dał możliwość  powiedzieć nieco o tym, co robimy w Gagauzji właśnie z Bożej perspektywy. Prezydent był nam wdzięczny za troskę o jego naród i modlilismy się o niego i Gagauzję. Módlcie się też o pokój w Gagauzji!A na koniec zostaliśmy zaproszeni przez ambasadora Polski w Mołdawii. W Kiszyniowie ambasador Artur Michalski i jego żona Ewa przyjęli nas bardzo serdecznie. Był też dobry obiad :-). Ambasador podziekował nam za naszą słuzbę. Dzięki Bogu, było też wiele możliwości opowiedzieć jak Bóg nas pobudza do bycia Jego świadkami, też poza granicami Polski. Bóg przygotował to spotkanie! Niech Boże Słowo wykona swoją pracę!

MOŁDAWIA (GAGAUZJA)
13 - 28.09.2014
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody...
W Przemyślu, zanim wyruszyliśmy do Gagauzji
Najlepsza zabawa z dziećmi na piasku!
Zabawa z użyciem chusty animacyjnej.
Z panią Marią Siemionowną, która jest dyrektorem szkoły.
Nasza ekipa od zmiany dachu właścicielem domu - Grigorijem.
Ekipa w działaniu.
W gościnie u Sidora.
Nasza ekipa od wyrywania zęba z panią Marinką.
Pożegnalny obiad z mieszkańcami wioski.
W gościnie u Prezydenta Gagauzji - pana Michaiła Makarowicza Formuzala
W gościnie u ambasadora  RP w Mołdawii i jego żony
- państwa Artura i Ewy Michalskich.