Szkoła Misyjna
Nauka - informacje
Relacja z ostatniego
wyjazdu
Szkoła Misyjna im. Pawła Apostoła
E-Mail: biuro@szkola-misyjna.org
 
Foto relacja z ostatniego wyjazdu
im. Pawła Apostoła
MOŁDAWIA (GAGAUZJA)
28.08 - 10.09.2016
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody...
Pożegnanie w w Kościele w Nowej Hucie, naszego zespołu wyjeżdżającego do Gagauzji.