Szkoła Misyjna
Nauka - informacje
Relacja z ostatniego
wyjazdu
Szkoła Misyjna im. Pawła Apostoła
E-Mail: biuro@szkola-misyjna.org
 
Foto relacja z ostatniego wyjazdu
im. Pawła Apostoła
MOŁDAWIA (GAGAUZJA)
08 - 21 września 2019
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody...
Zdałam sobie sprawę, że wyjazd misyjny to nie tylko sam wyjazd ale i przygotowanie się i powrót- warto wcześniej to przemyśleć, znaleźć osobę albo osoby, które pomogą Ci się przygotować do wyjazdu oraz osoby, które wysłuchają Ciebie po powrocie.

MAŁGOSIA
Cały wyjazd był dla mnie jednym wielkim nauczaniem Boga moją osobę przez współuczestników , spotkane osoby i różne zjawiska i sytuacje a także indywidualnie przez odczucia i natchnienia niekiedy bardzo wyraźne . Np. w jednym z odwiedzanych miejsc zauważyłem wyjątkowe potrzeby ale ja byłem wtedy bezsilny . Na jedną rzecz postanowiłem wpłynąć przy pomocy innych ale to była kropla w morzu potrzeb . Rozmawiałem o tym z Bogiem w nocnej modlitwie i dał mi polecenie jak i co mam zrobić w tej konkretnej sprawie . Mimo przeszkód i trudności  jedną część wykonałem według możliwości a drugą część postanowiłem wykonać w najbliższym możliwym czasie czekam tylko na impuls z Nieba . Znakiem od Boga jest też to że pewna osoba nie wiedząc w cale o tej sprawie zadeklarowała się przyłączyć do mnie aby coś zrobić poza programem w Joltai . A także w czasie podróży Bóg mnie prowadził , ostrzegał i wskazywał na co zwrócić uwagę dzięki temu wszystko zakończyło się szczęśliwie za co uwielbiam Go nieustannie!

WIESŁAW
Pobyt tam był dla mnie ogromnym przeżyciem… Dwa tygodnie w nowym miejscu, z ludźmi o różnych charakterach, z wyzwaniami i doświadczeniami zapewnionymi na każdy dzień, były dla mnie emocjonalną bombą! Jestem wdzięczna za to, że Pan Bóg nie tylko zmieniał mieszkańców Joltai, ale zmieniał także mnie - mój charakter i moje serce. Cieszę się też, że mogłam robić rzeczy, których do tej pory wcześniej nie próbowałam, jak np. zbieranie winogron z pola i robienie soku, a także obchód modlitewny wioski. Pan Bóg sprawił, że coraz więcej ludzi w Joltai jest otwartych i chętnych, by rozmawiać z nami o Chrystusie oraz by nieść im praktyczną pomoc.

GOSIA