Szkoła Misyjna
Copyright C 2014 by "Szkoła Misyjna"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: biuro@szkola-misyjna.org

Nauka - informacje
Opinie o kursie
Szkoła Misyjna im. Pawła Apostoła
E-Mail: biuro@szkola-misyjna.org
DZIEJE APOSTOLSKIE
12 lekcji
 
 
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody...
im. Pawła Apostoła
1) Dzieje 1,1-2,47
2) Dzieje 3,1-6,7
3) Dzieje 6,8-9,31     
4) Dzieje 9,32-12,25
5) Dzieje 13,1-14,28
6) Dzieje 15,1-16,5
7) Dzieje 16,6 - 18,22
8) Dzieje 18,23-21,17
9) Dzieje 21,18-23,35  
10) Dzieje 24,1-26,32
11) Dzieje 27,1-28,31
12) Dzieje 1,1-28,31 

PRZYKŁADOWA 1 lekcja, z dołączonym do niej artykułem.


Sam odkryj, co Słowo Boże mówi na temat rozwoju Kościoła, znaczenia misji i warunków przebudzenia! A przede wszystkim odkryj Boga - Pana historii i Króla nadchodzącego Królestwa Bożego!

Kurs:  DZIEJE APOSTOLSKIE - wstęp do misji

- Jest całkowicie bezpłatny.

- Składa się z 12 lekcji.

- Przerobienie jednej lekcji zajmuje od 2 do 3 godzin.

Przechodzenie przez Kurs polega na tym, że nauczyciel wysyła lekcję przez e-mail. Należy odpowiedzieć na zawarte w niej pytania w oparciu o podane fragmenty i odesłać e-mail nauczycielowi. Odpowiadać należy w miejscach zaznaczonych na żółto (w miarę zwięźle, w punktach lub 2-3 zdaniach). Pytania w nawiasach są dla bardziej dociekliwych - mniej dociekliwi nie muszą na nie odpowiadać. Do każdej lekcji dołączony jest artykuł (artykuły), który należy przeczytać dopiero, gdy odpowiada się na pytanie zawarte w lekcji - dotyczące właśnie tego artykułu. Po sprawdzeniu lekcji nauczyciel prześle następną. Jeśli w wypełnionej lekcji pojawią się jakieś błędy czy wątpliwości, to na początku kolejnej lekcji nauczyciel poda wszystkie swoje ewentualne uwagi co do poprzedniej lekcji. Zarówno uczeń jak i nauczyciel mają tydzień na udzielenie odpowiedzi.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dyplom zakończenia kursu i książkę niespodziankę w nagrodę.

Przejdź do: ZAPISY


Miałam sporo przemyśleń przy poszczególnych lekcjach
- np. o tym, że Boży sukces nie
zawsze „wygląda” tak, jak ludzki (szczególnie jak czytałam
o prześladowaniach, które spotykały Pawła) albo zachęta do szukania
Bożego prowadzenia (jak czytałam
jak Duch Święty „szczegółowo”
i konkretnie prowadził apostołów)
albo, że dla Boga ważna jest zarówno ewangelizacja jak i zaniedbywane
wdowy...   

Elżbieta C. 
 
Kurs Dzieje Apostolskie