Szkoła Misyjna
Copyright C 2014 by "Szkoła Misyjna"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: biuro@szkola-misyjna.org
Nauka - informacje
Opinie o kursie
Szkoła Misyjna im. Pawła Apostoła
E-Mail: biuro@szkola-misyjna.org
DZIEJE APOSTOLSKIE
12 lekcji
 
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody...
im. Pawła Apostoła
1) Dzieje 1,1-2,47
2) Dzieje 3,1-6,7
3) Dzieje 6,8-9,31     
4) Dzieje 9,32-12,25
5) Dzieje 13,1-14,28
6) Dzieje 15,1-16,5
7) Dzieje 16,6 - 18,22
8) Dzieje 18,23-21,17
9) Dzieje 21,18-23,35  
10) Dzieje 24,1-26,32
11) Dzieje 27,1-28,31
12) Dzieje 1,1-28,31 

PRZYKŁADOWA 1 lekcja, z dołączonym do niej artykułem.


Czytając Dzieje bez trudu zauważamy, że Łukasz - nie jest tylko historykiem badającym jakieś dawne dzieje. Kultura hebrajska, czy grecka, czy wreszcie rzymska - nie interesują go. Jego dzieło zaś wyraża troskę o cały świat, wskazuje gdzie jest ratunek dla świata. Ciągle też, już przez dwadzieścia wieków przypomina Kościołowi o celu jego istnienia na tej ziemi.
Fitch Alger M., Czytając między wierszami, Warszawa 2000

A więc sam odkryj, co Słowo Boże mówi na temat rozwoju Kościoła, znaczenia misji i warunków przebudzenia! A przede wszystkim odkryj Boga - Pana historii i Króla nadchodzącego Królestwa Bożego!


Kurs:  DZIEJE APOSTOLSKIE - wstęp do misji

- Jest całkowicie bezpłatny.

- Składa się z 12 lekcji.

- Przerobienie jednej lekcji zajmuje od 2 do 3 godzin.

Przechodzenie przez Kurs polega na tym, że nauczyciel wysyła lekcję przez e-mail. Należy odpowiedzieć na zawarte w niej pytania w oparciu o podane fragmenty i odesłać e-mail nauczycielowi. Odpowiadać należy w miejscach zaznaczonych na żółto (w miarę zwięźle, w punktach lub 2-3 zdaniach). Pytania w nawiasach są dla bardziej dociekliwych - mniej dociekliwi nie muszą na nie odpowiadać. Do każdej lekcji dołączony jest artykuł (artykuły), który należy przeczytać dopiero, gdy odpowiada się na pytanie zawarte w lekcji - dotyczące właśnie tego artykułu. Po sprawdzeniu lekcji nauczyciel prześle następną. Jeśli w wypełnionej lekcji pojawią się jakieś błędy czy wątpliwości, to na początku kolejnej lekcji nauczyciel poda wszystkie swoje ewentualne uwagi co do poprzedniej lekcji. Zarówno uczeń jak i nauczyciel mają tydzień na udzielenie odpowiedzi.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dyplom zakończenia kursu i książkę niespodziankę w nagrodę.

Przejdź do: ZAPISY
Miałam sporo przemyśleń przy poszczególnych lekcjach - np. o tym, że Boży sukces nie zawsze „wygląda” tak, jak ludzki (szczególnie jak czytałam o prześladowaniach, które spotykały Pawła) albo zachęta do szukania Bożego prowadzenia (jak czytałam jak Duch Święty „szczegółowo” i konkretnie prowadził apostołów) albo, że dla Boga ważna jest zarówno ewangelizacja jak i zaniedbywane wdowy...   
Elżbieta C.
 

Kurs "odświeżył" we mnie przesłanie księgi Dziejów. Pan Bóg uczył mnie, że On ma swoje plany i zamiary, które chce realizować [również w naszym pokoleniu]. Pan Bóg uczył mnie, że chce mieć we mnie swojego współpracownika w realizacji Jego zamiarów. To Jego wola tak naprawdę ma znaczenie i to Jego woli należy szukać i wzorem Pawła wykonywać ją niezależnie od przeciwności. (...) Kurs pozwolił też na nowo dostrzec jak wielką wartością jest wspólnota wierzących i jak cenne jest działanie
w zespole dla realizacji Bożych zamysłów. 
Dzięki za kurs. To był przywilej móc
w nim uczestniczyć!
Piotr S.
Kurs Dzieje Apostolskie
Oświadczenie dotyczące prywatności: Otrzymasz wiadomość e-mail
z odpowiedzią na wysłane przez Ciebie zgłoszenie. Nikt nie skontaktuje się z Tobą w żaden inny spos
ób. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i inne dane nie zostaną przekazane innej firmie lub organizacji.