Szkoła Misyjna
Nauka - informacje
Warunki przyjęcia
Szkoła Misyjna im. Pawła Apostoła
E-Mail: biuro@szkola-misyjna.org
 
Nauka w Szkole Misyjnej
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody...
im. Pawła ApostołaSZCZEGÓŁOWY PROGRAM

I ETAP
Uczestnictwo w pięciu weekendowych zjazdach w ciągu roku. Oddanie zadanych prac, zaliczenie określonych przedmiotów oraz przeczytanie i oddanie streszczenia kilku książek.

PRZEDMIOTY:            
Wstęp do misjologii
Wstęp do antropologii
Ewangelizacja i uczniostwo
Studiowanie Biblii
Praca i życie w zespole
Charakterystyka innych religii 

Lektura (3 książki, które należy przeczytać i oddać wypracowanie):
1. Odsłonięta tajemnica - Bob Sjogren
2. Ewangelizacja według planu mistrza - Robert Coleman
3. jedna do wyboru z życiorysów misjonarzy


Od 2-go zjazdu (na każdym zjeździe), praca w grupach nad projektem wyjazdu kończącego SzM.

Przewidujemy program mentorski dla każdego uczestnika szkoły. Mentorami będzie personel Szkoły Misyjnej.II ETAP
Kilkutygodniowy zagraniczny wyjazd misyjny (praktyka) - przygotowany przez uczniów w trakcie zjazdów.


CERTYFIKAT
Po oddaniu prac i zaliczeniu wyjazdu misyjnego - praktyki, uczniowie otrzymują certyfikat ukończenia nauki w Szkole Misyjnej.

Aby wziąć udział w procesie
rekrutacji należy przesłać na
adres dziekana Roberta Boryczki następujace dane:
1. podanie z podaną motywacją uczestnictwa w szkole, potwierdzone przez pastora (lidera);
2. własne świadectwo nawrócenia;
3. wypełniony przez siebie KWESTIONARIUSZ PRZYJĘCIA
(pobierz go pod tym linkiem);
4. adres i nr telefonu lidera (pastora);
5. adresy dwóch osób znających kandydata co najmniej 1 rok (nie może to być najbliższa rodzina), które wypełnią dla niego "Arkusz oceny kandydata".

Koszt nauki polega na opłaceniu zagranicznego wyjazdu misyjnego oraz pięciu weekendowych zjazdów-szkoleń.
Copyright C 2014 by "Szkoła Misyjna"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: biuro@szkola-misyjna.org
WYSIWYG Web Builder
Zjazdy - aktualnie