Szkoła Misyjna
Copyright C 2014 by "Szkoła Misyjna"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: biuro@szkola-misyjna.org
Nauka - informacje
Foto relacja z wyjazdów
Szkoła Misyjna im. Pawła Apostoła
E-Mail: biuro@szkola-misyjna.org
Dodatkowe informacje
Praktyki misyjne
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody...
im. Pawła Apostoła
Szkoła Misyjna współpracuje z istniejącymi kościołami pomagając im w ewangelizacji i uczniostwie. Ten wyjazd organizujemy we współpracy z kościołami Baptystycznymi w Mołdawii. Tym razem pojedziemy do Gagauzji na 2 tygodnie. Będziemy współpracować z młodzieżą z miejscowych kościołów.
Bądź przygotowany na służbę w lokalnych kościołach. Bądź chętny do uczestniczenia w różnorodnych działaniach i spróbowania wielu nowych rzeczy. Bądź przygotowany do dzielenia się świadectwem. Znajomość języka rosyjskiego jest mile widziana, chociaż nie jest konieczna. Prawdopodobnie będziesz mieszkał w jednej z wiosek niedaleko Ceadir Lungi i pomagał wierzącym w realizacji ewangelizacyjnych programów. Oni będą zapraszać wielu przyjaciół i sąsiadów (razem z nami ich odwiedzając) na swoje nabożeństwa i wykorzystywać okazje do ewangelizacji. Prawdopodobnie będzie też dużo kontaktów z dziećmi.
Gagauzja - 2019
(08 - 21 września 2018)

Nabór już zamknięty!

=======================================
Ogłaszamy nabór na kolejny
wyjazd misyjny do Gagauzji w Mołdawii!


Gagauzja - 2018
(09 - 22 września 2018)

Zapraszamy na wyjazd misyjny do Mołdawii. Jest to najbiedniejszy kraj w Europie, z rocznym dochodem narodowym na 1 mieszkańca około 2240 dolarów (2017 rok). Średnia krajowa na rękę to 3896 lej (około 786 zł) miesięcznie (dane z 2015 roku). Jest to dom dla mieszaniny narodów - Mołdawian, Rosjan, Ukraińców, Bułgarów i Tureckiej grupy ludzi - Gagauzów. Mołdawianie w większości należą do Kościoła Prawosławnego. Chociaż niewielu chodzi do kościoła i mało kto słyszał Ewangelię, uważani są za duchowo otwartych. Ewangeliczne kościoły rosną pomimo chwilowych prześladowań i wzrastającej biedy.

Zakwaterowanie będzie w wioskach u rodzin lub w budynku kościelnym (zabrać ze sobą śpiwory!).

Będzie serwowane dobre mołdawskie jedzenie.

Przewidywane koszty wyjazdu: $200 dla osoby + koszty podróży (ok. $150).

Przewidujemy na wyjazd grupę ok. 10-osobową.

Ostateczny termin zgłoszeń mija 20 maja 2018. Chętni na wyjazd powinni wypełnić i przesłać APLIKACJĘ do 20 maja.

Wypełnioną  i zeskanowaną aplikację przesłać na adres: robertb@szkola-misyjna.org     

Po odesłaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się - proszę o wysłanie przedpłaty w wysokości 205 zł (do 30 czerwca). Konto będzie podane po potwierdzeniu zgłoszenia.

Uczniowie i absolwenci Szkoły Misyjnej nie muszą wypełniać aplikacji - wystarczy zgłoszenie się i po potwierdzeniu zakwalifikowania się wpłata przedpłaty! 

Dokonanie przedpłaty jest warunkiem koniecznym do uczestniczenia w projekcie. W wypadku wycofania się z wyjazdu, przedpłaty nie będą zwracane. 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres koordynatorów wyjazdu:
Weronika: verona.kosinska@gmail.com
Patrycja: patrycjamiszkiewiczz@gmail.com

Robert B.
(Dziekan - Szkoła Misyjna)                                   

MOŁDAWIA (GAGAUZJA)
14 - 30.09.2013
MOŁDAWIA (GAGAUZJA)
13 - 28.09.2014
MOŁDAWIA (GAGAUZJA)
15 - 30.08.2015
MOŁDAWIA (GAGAUZJA)
28.08 - 10.09.2016
MOŁDAWIA (GAGAUZJA)
08-23.09.2017
MOŁDAWIA (GAGAUZJA)
09-22.09.2018