Copyright C 2014 by "Szkoła Misyjna"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: biuro@szkola-misyjna.org
Nauka - informacje
Nasz misja
Szkoła Misyjna im. Pawła Apostoła
E-Mail: biuro@szkola-misyjna.org
 
Przyjaciele
im. Pawła Apostoła
WYSIWYG Web Builder
Szkoła Misyjna
"Przyjaciel kocha w każdym czasie, a bratem się staje w nieszczęściu."KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY - ZBÓR KRAKÓW                 NOWA HUTA 
http://www.kznh.pl/

KOŚCIÓŁ CHRZE
ŚCIJAN BAPTYSTÓW W RABCE-ZDROJU https://baptyscirabka.wixsite.com/zborbaptystowrabka

SPOŁECZNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA "PUŁAWSKA"                        - W WARSZAWIE 
http://www.schpulawska.pl/

ZBÓR CHWAŁY BOŻEJ - KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY       W NOWYM SĄCZU 
http://www.kzns.pl/

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW - ZBÓR                              W TARNOWIE
http://baptyscitarnow.pl/

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW - PIERWSZY ZBÓR         W GDAŃSKU
http://www.gdansk.baptysci.pl/

RADOŚĆ ŻYCIA - ZBÓR KOŚCIOŁA          ZIELONOŚWIĄTKOWEGO W GDAŃSKU 
http://www.kzgdansk.org/
MISJA
Naszym celem jest pomóc:
- w odkryciu i zrozumieniu Twojego powołania misyjnego;
- w zrozumieniu działalności misyjnej w innej  kulturze;
- w rozwinięciu umiejętności pracy zespołowej.


Szkoła stawia sobie za cel wybór i przygotowanie misjonarzy - ochotników do pracy za granicą Polski. Pragniemy, aby polscy misjonarze byli nie tylko rekrutowani i odprawiani w miejsce swojego powołania, ale wyjeżdżali tam przygotowani i zorganizowani jako zespół. Wierzymy, ze polski Kościół jest w stanie prowadzić zorganizowaną i prowadzoną przez Ducha Świętego działalność misyjną oraz wziąć odpowiedzialność duchową i finansową za wysyłanych misjonarzy.

Szkoła Misyjna jest dziełem chrześcijan różnych kościołów i misji. Pragniemy współpracować z wszystkimi kościołami chrześcijańskimi w Polsce.

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody...